Politika súkromia

Vitrína nezhromažďuje automatickým spôsobom žiadne informácie, s výnimkou informácií uvedených v súboroch cookies.

V rámci servisu sú používané dva hlavné druhy súborov: “dočasné” (session cookies) a “dlhodobé” (persistent cookies). Cookies “dočasné” sú dočasnými súbormi, ktoré sú prechovávané v koncovom zariadení užívateľa do času odhlásenia, opustenia internetovej stránky alebo vypnutia softvéru (internetového prehliadača). “Dlhodobé” súbory cookies sú prechovávané v koncovom zariadení užívateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do času ich odstránenia užívateľom.

Údaje nami získavané vďaka súborom cookie nie sú priradené konkrétnej osobe.

Údaje zhromažďované automaticky môžu byť použité:

– pre analýzu správaní užívateľov v servisoch alebo tiež na zhromažďovanie demografických údajov o našich užívateľoch (prostredníctvom nástroja Google Analytics),

– pre vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Užívatelia vitríny využívajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu;

– pre udržanie používania Servisu Užívateľom (po prihlásení), vďaka ktorému Užívateľ nemusí na každej podstránke Servisu opätovne uvádzať prihlasovacie meno a heslo;

Využívame Google Analytics, službu tvorby štatistiky internetových stránok poskytovanej prostredníctvom Google, vďaka ktorej sú súbory cookie umiestené vo Vašom zariadení. Informácia vytvorená prostredníctvom súboru cookie, týkajúca sa Vášho využívania Servisu (vrátane Vašej IP adresy, ktorá sa nachádza tam, kde sa nachádzate v Internete) bude odovzdaná a prechovávaná prostredníctvom Google na serveroch v Spojených Štátoch Amerických. Google bude využívať tieto informácie za účelom ohodnotenia Vášho využívania Servisu, zostavenia správ z činnosti vedenej vo vitríne a pre operátorov vitríny a poskytovaní iných služieb týkajúcich sa činnosti vo vitríne a využívania Internetu. Google môže tiež zasielať také informácie vonkajším subjektom, pokiaľ to vyžadujú právne predpisy alebo v prípade, keď ich vonkajšie subjekty spracovávajú v mene Google. Google nebude spájať Vašu IP adresu s inými údajmi nachádzajúcimi sa vo vlastníctve Google. Za účelom získania ďalších informácií o Google Analytics, Vás žiadame o oboznámenie sa s informáciai týkajúcimi sa Cookies and Analytics, a Politikou Zachovania Dôvernosti pre Google Analytics týkajúcu sa Google Analytics. Môžete zvoliť tiež možnosť rezignácie z umiestňovania hore uvedených súborov vo Vašom zariadení na adrese Google Analytics Opt-out.

Využívame technológiu DoubleClick, ktorá znázorňuje bannery na rôznych internetových stránkach, zhromažďuje informácie o užívateľoch navštevujúcich tieto stránky, za účelom dôkladnejšieho prispôsobenia znázorňovaných reklám do profilu užívateľa. Tieto súbory majú pomôcť v poskytovaní služieb prieniku ku konkrétnym kategóriám adresátov v prospech vydavateľov a poskytovateľov reklamy. DoubleClick využíva súbory cookie, za účelom znázornenia presnejších reklám. Niektoré typické použitia sú znázorňovanie reklám zhodne so záujmami užívateľa, zlepšenie správ o účinnosti kampane a opomenutie reklám, ktoré užívateľ už videl. Súbory cookie DoubleClick neobsahujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby. Niekedy taký súbor obsahuje doplnkový identifikátor podobný identifikátoru súboru cookie. Ukazuje reklamnú kampaň, ktorej adresátom bol užívateľ. DoubleClick ale neukladá v súbore cookie žiadne informácie umožňujúce identifikáciu.

Užívatelia môžu rezignovať z využívania súborov cookie iných firiem na znázorňovanie iných reklám založených na záujmoch. V takejto situácii je potrebné navštíviť stránku aboutads.info

Užívateľ vitríny môže samostatne vypnúť súbory cookies prostredníctvom zmeny nastavenia vo svojom internetovom prehliadači:

Blokovanie súborov cookies v prehliadači Mozilla Firefox: V menu “Nástroje” je potrebné zvoliť “Možnosti” a v nich záložku “Súkromie”. Prehliadač poskytuje možnosť vypnutia sledovania užívateľa vôbec alebo odstránenie samostatných cookies jednotlivých vitrín.

Blokovanie súborov cookies v prehliadači Internet Explorer: menu “Nástroje” je potrebné zvoliť „Internetové možnosti” a v nich záložku “Súkromie”. Špeciálnym posuvným tlačidlom je možné nastavovať všeobecnú úroveň súkromia alebo tlačidlom “Vitríny” spravovať nastavenia jednotlivých internetových servisov.

Blokovanie súborov cookies v prehliadači Opera: Tlačidlom “Opera” v ľavom hornom rohu je možné otvoriť menu a zvoliť v ňom “Nastavenie” a ďalej “Odstrániť históriu prehliadania…”.

Okrem možnosti odstránenia už nastavených súborov cookies, sa tam tiež nachádza tlačidlo “Spravovať cookies…” smerujúce k pokročilejším možnostiam pre jednotlivé vitríny.

Blokovanie súborov cookies v prehliadači Chrome: V ukrytom menu pod tromi vodorovnými čiarkami v pravom hornom rohu prehliadača je potrebné zvoliť “Nástroje” a následne “Odstrániť údaje prehliadania…”. okrem možnosti odstránenia súborov cookies, sa tam nachádza link “Viac informácií”, ktorý vedie k detailnému popisu funkcií súkromia prehliadača.

Blokovanie súborov cookies v prehliadači Safari: V menu “Safari” je potrebné zvoliť “Preferencie” a v nich záložku “Súkromie”. Nachádza sa tam mnoho možností týkajúcich sa súborov cookies.

Blokovanie súborov cookies v mobilných telefónoch, tabletoch a iných mobilných zariadeniach: Každý model telefónu môže túto funkciu obsluhovať iným spôsobom. Preto Vás povzbudzujeme oboznámiť sa s možnosťami súkromia v dokumentácii na internetovej stránke výrobcu daného mobilného zariadenia.

Informujeme, že chýbajúca akceptácia niektorých súborov cookies môže znemožniť správnu činnosť servisu v úplnom rozsahu.

Comments are closed.

back to top